25.05.2021

Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu


Po dokładnym przeanalizowaniu prac (projektów stron internetowych) zakwalifikowanych do finału XIII edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • jedną nagrodę pierwszego stopnia,
  • jedną nagrodę drugiego stopnia,
  • trzy równorzędne nagrody trzeciego stopnia.


Pewne nieścisłości w pracach, których nie sposób uniknąć, uznano za drugorzędne i nie miały one kluczowego wpływu na ostateczne wyniki konkursu.

Z kolei po dogłębnej dyskusji na temat prac nadesłanych w wersji artystycznej konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • jedną nagrodę pierwszego stopnia,
  • jedną nagrodę drugiego stopnia,
  • dwie równorzędne nagrody trzeciego stopnia.


Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone finalistom we wrześniu na uroczystej gali w AGH. Organizatorzy konkursu skontaktują się z finalistami na początku czerwca.

Wersja klasyczna konkursu (projekty stron internetowych)

Oto lista pięciu laureatów XIII edycji konkursu wyłonionych spośród dziewięciu finalistów:

Nagroda I stopnia

Michał Marchewczyk
„Stała Feigenbauma, zbiór Mandelbrota i diagramy bifurkacyjne"

Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Nagroda II stopnia

Radosław Rzepka
„Liczby pierwsze"

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Równorzędne nagrody III stopnia

Aleksandra Bal
„Złota matematyka"

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle

Maciej Pędzich
„Problem Józefa Flawiusza"

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

Marta Szaszkowska
„Kryptografia"

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwiska autorów)

Oliwier Gębczyński
„Szyfrowanie RSA"
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Antoni Pater
„Ciekawostki matematyczne dla każdego"
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Zuzanna Trela
„Logika matematyczna"
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Kinga Żmuda
„Systemy liczbowe"
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Wersja artystyczna konkursu

Oto lista czterech laureatów XIII edycji konkursu wyłonionych spośród dziesięciu finalistów:

Nagroda I stopnia

Natalia Rajczyk
„Ara w triangulacji"
XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie

Nagroda II stopnia

Natalia Bachorczyk
„Kwiat geometrii"
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju

Równorzędne nagrody III stopnia

Kateryna Kononova
„Układ energetyczno-kartezjański"
XVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Krakowie

Julia Koziołek
„Autosymetria"
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwiska autorów)

Antoni Góralczyk
„Zobaczyć matematykę"
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 5 w Jaworznie

Marta Jurzyk
„Riemann, Gauss, Newton - matematycy w liczbach"
Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej w Łodzi

Natalia Kiełbasa
„Natura matematycznie idealna"
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Tomasz Sych
„Głębia urojeń"
XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie

Lena Wojewódzka
„Ciąg nieskończonej wiedzy"
VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Lena Wojewódzka
„W dziesiątym wymiarze"
VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy