04.05.2020

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę”


Po dokładnym przeanalizowaniu prac (projektów stron internetowych) zakwalifikowanych do finału XII edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • dwie równorzędne nagrody drugiego stopnia,
  • dwie równorzędne nagrody trzeciego stopnia,
  • jedno wyróżnienie.

Z kolei po dokładnym przeanalizowaniu prac w wersji artystycznej Jury postanowiło przyznać:

  • jedną nagrodę pierwszego stopnia,
  • jedną nagrodę drugiego stopnia,
  • jedną nagrodę trzeciego stopnia,
  • dwa równorzędne wyróżnienia.

 

Wersja Klasyczna

Oto lista pięciu laureatów XII edycji konkursu wyłonionych spośród ośmiu finalistów:

Nagrody II stopnia

Mateusz Jachowicz
Cosinus - trygonometria i geometria

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie

Michał Marchewczyk
Transformacje Fouriera
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Nagrody III stopnia

Kacper Gregorowicz
Fraktale - matematyczne piękno
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku

Sebastian Włudzik
Zrozumieć Matematykę

Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

Wyróżnienie

Jakub Kuś
Analiza harmoniczna w muzyce
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwiska autorów):

Jan Burdzicki
Pięciokąt foremny
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie

Mikołaj Nogieć
Liczby Fibonacciego
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Mateusz Ziobro
Matematyczne rozgrywki
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Jury zdecydowało, że w XII edycji konkursu nie została przyznana nagroda pierwszego stopnia. Niemniej jednak Jury doceniło poziom techniczny rozpatrywanych prac oraz fakt podjęcia ciekawych tematów. Pewne nieścisłości w pracach, których nie sposób uniknąć, uznano za drugorzędne i nie miały one kluczowego wpływu na ostateczne wyniki konkursu.

 

Wersja Artystyczna

Oto lista pięciu laureatów XII edycji konkursu wyłonionych spośród dziewięciu finalistów dla wersji artystycznej:

Nagroda I stopnia

Hubert Kubis
Anamorfoza w matematyce
Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

 

Nagroda II stopnia

Martyna Szumska
Artystyczny ciąg Fibonacciego
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

 

Nagroda III stopnia

Michał Nowacki
Ulotna Geometria
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

 

Wyróżnienia

Konstancja Sobieraj
Haos
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie

 

Edyta Wesołowska
Matematyka jest kobietą
I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

 

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwiska autorów):

 

Oliwia Cieniawska
Linie Proste
Liceum Ogólnokształcące nr XVI im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie

 

Sabina Kuglin
Nieskończoność
Liceum Ogólnokształcące nr XVI im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie

 

Patrycja Pietraszek
Codzienność
I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

 

Aleksandra Żmuda
Ślimaki
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie

 

Wszystkim tegorocznym finalistom, a w szczególności laureatom, serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród najpewniej odbędzie się w czerwcu 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.